search
Contact Center
02-029-9999

ความรับผิดชอบต่อสังคม

Covid Relief Bangkok - We'll make it together

ออลล์ อินสไปร์ (ALL) ร่วมกับ Covid Relief ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ทุกคนผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ โดยออลล์ อินสไปร์ได้ปรับพื้นที่บางส่วนของสำนักงานขายโครงการอิมเพรสชั่น เอกมัย ให้เป็นจุดรับบริจาคสิ่งของ (Drop Off) จุดที่ 2 ของโครงการ Covid Relief ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งใจดูแล สนับสนุนผู้สูงอายุและผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19 โดยมีแผนการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย รวมถึงอาหารสำเร็จรูป


ช่องทางการบริจาคสิ่งของ

- จุดที่ 1: Na Cafe at Bangkok 1899 (ทุกวันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 11.00 - 15.00 น.) 

https://goo.gl/maps/xUFNChPNaC4e2yRU6


- จุดที่ 2: Impression Ekkamai (ทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 18.00 น.)

https://goo.gl/maps/DvJdjMobMMwrHgVT6


#Allinspire #ImpressionEkkamai

#CovidreliefBKK #เราจะรอดไปด้วยกัน

#ส่งต่อความคิดสู้COVID19

#แชร์สิ่งเล็กๆให้ยิ่งใหญ่

#sharingIsEmpowering

25/04/2563