search
Contact Center
02-029-9999

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ALL ส่งมอบข้าวสาร 5,000 กิโลกรัม แก่ปลัดกรุงเทพมหานครช่วยวิกฤติโควิด - 19

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ALL ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งมอบข้าวสารจำนวน 5,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 120,000 บาทให้กับกรุงเทพมหานคร โดยมีนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามสำนักงานเขตต่างๆ โดยมี 600 กว่าชุมชน มีจำนวนครัวเรือน กว่า 120,000 ครัวเรือน โดย ALL ได้เล็งเห็นถึงปัญหาในช่วงวิกฤติโควิด – 19 ที่ระบาดอย่างหนัก สร้างผลกระทบโดยรวมต่อเศรษฐกิจ จึงต้องการช่วยเหลือเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


28/04/2563