รายละเอียดโครงการ
แบบแปลน
แบบห้อง
แกลเลอรี่
ที่ตั้งโครงการ
ความคืบหน้าโครงการ
                                                                           
ความคืบหน้าโดยรวม 90 %
อัพเดทล่าสุด 2018-05-20
บริษัทผู้รับเหมาหลัก
โครงการได้รับอนุมัติรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และยื่นขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว