search
Contact Center
02-029-9999

ข้อมูลองค์กร

ชื่อบริษัท
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ประเภทธุรกิจ
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 4345 ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
0107558000458
วันที่ก่อตั้งบริษัท
29 มีนาคม 2556
ทุนจดทะเบียน
410,000,000 บาท (ชำระแล้วเต็มจำนวน)

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเมนท์ มีความตั้งใจที่จะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เจ้าหลัก โดยเราจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่แค่งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ แต่ยังให้ประสบการณ์ชีวิตที่เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้า
พันธกิจ
เรามุ่งมั่นที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราที่มีความเข้าใจที่แท้จริงและส่งมอบที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ และเป็นบริษัทที่น่าร่วมลงทุน

วัตถุประสงค์ & ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ด้านการดำเนินงาน
 • บริหารงานด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายการขายและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลกำไรรวมถึงการบริหารงานด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น
  • การบริหารต้นทุนจัดหาที่ดิน
  • การบริหารระบบการทำงาน
  • และการบริหารต่อรองต้นทุน เป็นต้น
กลยุทธ์ด้านการเงิน
 • บริษัทมีกลยุทธ์การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ
 • ตั้งเป้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ภายในไตรมาส 3 ปี 2561
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน
 • สามารถแข่งขันในการซื้อที่ดิน มีความเชี่ยวชาญสูง มีความแข็งแกร่งในการซื้อ และต่อรองต้นทุนที่ดินเชิงกลยุทธ์และวางแผนประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ
 • วางแผนการขายและการตลาดเพื่อปิดการขายโครงการอย่างรวดเร็ว
 • ส่งมอบสินค้าและบริการแก่ลูกค้ามากกว่าความคาดหวัง
 • การออกแบบทั้งตัวอาคารและการตกแต่งภายในรวมถึงส่วนกลางโดยบริษัทผู้ออกแบบที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่มากกว่า